Ziek … en toch onderwijs

Evaluatieformulier OZL IJsselgroep

OZL IJsselgroep

Gedurende enige tijd heeft een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) uw school ondersteuning geboden in verband met het ziek zijn van een leerling. Om ervoor te zorgen dat we op uw wensen en behoeftes kunnen blijven inspelen, wat betreft de ondersteuning bij zieke leerlingen, nodigen wij u via deze weg uit om de inzet van de consulent OZL te evalueren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze begeleiding bewaken. Deze evaluatie is tevens de afsluiting van onze werkzaamheden.

NB: OZL dienstverlening is heel breed. Daarom is het goed mogelijk, dat een bewering niet van toepassing is. Die keuzemogelijkheid is er ook.

De naam van de leerling / uw zoon / dochter

Naam school

Plaats school

Evaluatieformulier ingevuld door

Relatie tot zieke leerling

Uw e-mailadres

Periode onderwijsondersteuning

Naam consulent OZL die aan de school ondersteuning heeft geboden

1. De actiesnelheid van de consulent OZL na de aanmelding is goed

2. Het aantal contactmomenten met de consulent OZL is voldoende

3. De bereikbaarheid van de consulent OZL is goed

4. De communicatieve vaardigheden van de consulent OZL zijn goed

5. De adviezen van de consulent OZL ten aanzien van de begeleiding van de zieke leerling zijn bruikbaar

6. De consulent OZL heeft de school gestimuleerd om maatwerk aan de zieke leerling te bieden

7. De consulent OZL heeft samen met de school bijgedragen aan de continuïteit in de leerontwikkeling van de zieke leerling

8. De consulent OZL heeft samen met de school aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de zieke leerling

9. Door dit begeleidingstraject heeft u meer zicht gekregen op de gewenste aanpak ten behoeve van zieke leerlingen

Uw suggesties en / of opmerkingen

Please leave this field empty.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes