Ziek … en toch onderwijs

Minisymposium ‘Verzuim door ziekte?!’

Op 1 november 2017 is in Sittard het minisymposium met als titel ‘Verzuim door ziekte?!’ gehouden.

Het symposium richtte zich op het Voortgezet Onderwijs en had als doel om de samenwerking te verbeteren tussen disciplines die betrokken zijn bij het onderwijs aan leerlingen die wegens ziekte veel verzuimen.

Organisatoren:

vanuit OZL Midden- en Zuid-Limburg: Charlotte de Vrede en Wiel Zautsen

vanuit Adelante: Jan Bogie, Maren Hendriks en Marjo Delboeuf,

vanuit EV UMC Maastricht: Haske Willemars,

Het minisymposium was een groot succes. Alle organisatoren hadden na afloop een heel goed gevoel. Dit goede gevoel werd later door de positieve reacties en later de evaluaties van de deelnemers, bekrachtigd.

Het was een druk programma met 6 sprekers, t.w.

  • Marc Dullaert (voormalig kinderombudsman)
  • Birgit Levelink (kinderarts, social pediator UMC Maastricht)
  • Jeroen Bekkers (kinder revalidatiearts Adelante)
  • Yvonne Vanneste (jeugdarts en oprichter M@ZL)
  • Rob de Hondt (psycholoog, vereniging van trainers in motiverende gesprekstechnieken) en
  • Charlotte de Vrede (voormalig zoco Herle college, tegenwoordig consulent OZL).

Bart van Kessel (Gedragswerk) was dagvoorzitter.

Iedere spreker wist op zijn/haar eigen manier het publiek te boeien.

Bart van Kessel heeft de dag subliem geleid. Hij bewaakte de tijd heel goed. Hij wist zowel de sprekers als het publiek op een geweldige manier te prikkelen door vragen vanuit het publiek en antwoorden terug te koppelen. Daardoor werd ’t heel levendig.

Het publiek was gemêleerd (zorg coördinatoren, SWV afgevaardigden, leerplicht, afgevaardigde gemeentes Heuvelland, voorzitter GGD Limburg, jeugdzorg). Alles viel samen: prachtig weer, prachtige ruimte, zeer goede akoestiek, ruime hal voor ontvangst en voldoende koffie, thee en cake die door leerlingen van mytylschool Adelante was gebakken. We hadden tassen gemaakt met mooie rode mappen waarin we onze brochures hadden gestopt en bakjes gevuld met pleisterdoosjes en pennen.

Al met al hebben we met z’n allen enorm veel werk gestoken in de voorbereiding, maar daardoor liep alles ook gesmeerd. De samenwerking met Adelante en EV UMC Maastricht is prima verlopen. Rollen en taken waren goed verdeeld en iedereen nam zijn verantwoordelijkheid. Dit alles verliep in een goede sfeer

Klein minpuntje:

Er hadden zich ongeveer 75 mensen ingeschreven, maar er waren uiteindelijk meer dan 100 bezoekers. Daarom waren er te weinig tassen

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes