Ziek … en toch onderwijs

Leerling

Een zieke leerling kan vaak nog prima schoolwerk maken, om zo een leerachterstand te voorkomen. Daarnaast is het minstens zo belangrijk dat de zieke leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten, de leraren en de rest van de school. De zieke leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Bovendien biedt onderwijs vooral houvast en perspectief voor een zieke leerling.

De consulent OZL heeft regelmatig overleg met artsen, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers en andere behandelaars. Op deze manier kan de consulent OZL een goede inschatting maken van de mogelijkheden wat betreft het onderwijs voor de zieke leerling.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes