Ziek … en toch onderwijs

Links

IJsselgroep
De IJsselgroep verzorgt educatieve dienstverlening en opleidingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
www.ijsselgroep.nl
Expertis
Expertis Onderwijsadviseurs biedt evidence-based en opbrengstgericht advies aan onderwijsorganisaties.
www.expertis.nl
Ziezon
Het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs (Ziezon) is een samenwerking van EDventure en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. In dit netwerk zijn alle consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) verenigd, die in dienst zijn bij de onderwijsadviesbureaus en de universitair medische centra. Ziezon draagt zorg voor de verdere professionalisering van de consulenten OZL en de onderlinge samenwerking. Voor meer informatie over alles wat met ziek zijn en onderwijs heeft te maken kunt u terecht op de website van Ziezon
www.ziezon.nl
KPN KlasseContact
KPN KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en EDventure. Met behulp van KPN KlasseContact kunnen chronisch of langdurig zieke kinderen thuis of vanuit het ziekenhuis in contact blijven met hun klasgenoten en school. Via een laptop of tablet voor de leerling en een ICT-set, de KPN Klasgenoot, in de klas blijven ze met elkaar in contact en verbonden met vrienden en vriendinnen en lopen ze geen leerachterstand op. De consulenten OZL, verbonden aan Ziezon, beoordelen of een plaatsing mogelijk is. Meer informatie over KlasseContact via
www.klassecontact.nl
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwijs legt de basis om te kunnen functioneren in de maatschappij. Kennis, kunde en creativiteit zijn essentieel voor de manier waarop mensen met elkaar samenleven en zich voorbereiden op hun toekomst.
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
Leren.startpagina.nl
Een website vol met o.a: leermiddelen, leertheoriƫn, leerproblemen, leren leren, teleleren, samen leren, leermethoden, leerplan, leerplicht, leerkracht, leerstijlen, levenslang leren, leerboeken, leergeld, leerlingen, aanleren en afleren. Kortom zeer leerzaam.
leren.startpagina.nl
Netwijs
Netwijs voor leerkrachten. Hier vindt u alles over het basisonderwijs. Met de zoekmachine kunt u adressen, achtergrondinformatie en onderwijsinstanties vinden.
www.netwijs.nl
Passend Onderwijs
Passend Onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind en iedere jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Geen kind tussen wal en schip dus. Het ministerie van OC&W informeert u hier over de mogelijkheden en kansen om dit te bereiken.
www.passendonderwijs.nl
Kennisnet
Kennisnet is een beveiligd en beheerd netwerk dat scholen en instellingen, musea en bibliotheken via de kabel met elkaar verbindt. Via een snelle internetverbinding en in een veilige besloten omgeving worden grote hoeveelheden educatieve informatie toegankelijk gemaakt.
www.kennnisnet.nl
De stichting OZL in de regio
De stichting OZL in de regio, opgericht door EDventure, de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus, ondersteunt het onderwijs aan zieke leerlingen dat wordt verzorgd door de onderwijsadviesbureaus. Het doel is om de dienstverlening aan de kwetsbare groep zieke leerlingen nog verder te verbeteren en de kwaliteit te borgen. Dit wordt gerealiseerd door het maken van gezamenlijke afspraken over een uniforme landelijke werkwijze vooral met het oog op de ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs.
www.edventure.nu/
Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes