Ziek … en toch onderwijs

School

Sinds de invoering van de wetten op het Passend Onderwijs (Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs) per 1 augustus 2014, is er niet alleen onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen die zijn opgenomen in een ziekenhuis, maar ook voor leerlingen die voor langere tijd ziek thuis verblijven. Ook tijdens een ziekteperiode van een leerling blijft de school verantwoordelijk voor het onderwijs aan die leerling. De school staat er echter niet alleen voor.

De school kan voor ondersteuning bij het onderwijs aan de zieke leerling een beroep doen op de consulent onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van de organisatie OZL IJsselgroep/Expertis.

De consulenten OZL hebben kennis van en zicht op de mogelijke consequenties van ziektebeelden, de behandelmethoden en de invloed van medicatie in relatie tot het onderwijs. Daarnaast beschikken zij over de nodige ervaring in het omgaan met zieke leerlingen en het aanpassen van leerprogramma`s aan bijzondere situaties. De consulenten OZL zijn ook op de hoogte van wet- en regelgeving m.b.t. onderwijs en ziek zijn.

De consulent OZL en de leerkracht van de school maken in overleg met ouders/verzorgers afspraken over de vorm en inhoud van de dienstverlening. De dienstverlening door de consulent OZL kan ook gericht zijn op schoolbeleid.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes