Ziek … en toch onderwijs

Privacy

OZL Delta

Bij OZL Delta staan kwaliteit en professionaliteit van dienstverlening hoog in het vaandel. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt een zorgvuldige verwerking van (persoons)gegevens die nodig zijn voor de trajecten van advies en onderwijsondersteuning en een zorgvuldige omgang met de (persoons)gegevens van de daarbij betrokken leerlingen, studenten en andere professionals, conform de AVG.

De (persoons)gegevens die u aan onze organisatie geeft, via mail, het invullen van documenten of anderszins voor één of meerdere van onze diensten, worden door OZL Delta zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Deze gegevens worden opgenomen in een dossier. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de door u aangevraagde dienstverlening en ondersteuning en communicatie daarover met u, ter beantwoording van uw vraag en/of voor het voldoen aan een offerteverzoek en communicatie daarover met u. Deze gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij dat expliciet is aangegeven.

OZL Delta houdt zich bij het verwerken van (persoons)gegevens aan de geldende wet- en regelgeving. Hoe wij dat doen, kunt u lezen in ons ‘Reglement verwerking van persoonsgegevens’.

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes