Ziek … en toch onderwijs

OZL IJsselgroep/Expertis

Samen met de scholen realiseert de consulent OZL continuïteit in de educatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, die door ernstige en/of langdurige ziekte aangewezen zijn op ‘onderwijs op maat’. Zo wordt bereikt dat deze leerlingen groeien naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.

Wij realiseren onze missie door ons primair te richten op scholen. Hierbij stimuleren wij de bewustwording bij scholen opdat zij vanuit hun verantwoordelijkheid vorm en uitvoering geven aan een passend onderwijsarrangement voor de zieke leerling. Wij ondersteunen scholen bij het uitvoeren van dit arrangement door middel van informatieverstrekking, advisering en begeleiding.

Zie voor uitgebreide, inhoudelijke en landelijke informatie over onderwijs en ziek zijn:   www.ziezon.nl

ziezon-tijdschriftZiezon (tijdschrift over ziek zijn en onderwijs) – voorjaar 2015 

Powered by WordPress | Designed by Elegant Themes