Skip to main content
Ziek en toch onderwijs: een gezamenlijke uitdaging. Alles begint met luisteren, begrijpen en vragen stellen. Om vervolgens met elkaar in gesprek te gaan. Op zoek naar kansen om zieke leerlingen de juiste vorm van onderwijs te bieden. Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) is betrokken, deskundig en ervaren als het gaat om onderwijs en ziek zijn. En zij gaat de uitdaging aan. Samen met scholen, ouders en leerlingen. 

OZL IJsselgroep werkt voor scholen, ouders en leerlingen. In samenhang en met elkaar. Samen de goede dingen doen: daar draait het om.

Heeft u een vraag of wilt u in gesprek?
Neem dan hier contact op.

Voor iedere zieke leerling een passend onderwijsarrangement realiseren: we doen het samen

De school kan voor ondersteuning bij het onderwijs aan een zieke leerling een beroep doen op de Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) . Samen met de school en de ouders/verzorgers worden afspraken gemaakt over de vorm en inhoud van de dienstverlening.
Of de eerste vraag nu wordt gesteld door de school, ouders of de leerling: Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) reageert snel en goed. Wilt u eerst met ons in gesprek of juist liever met z'n allen om tafel (school, ouders, leerling)? Natuurlijk kan dat. Het belangrijkste is dat we samen de goede dingen doen. In overleg en in het belang van de zieke leerling.