Skip to main content

Nieuws

Afscheid van Sabine

De afgelopen zes jaar heb ik met veel plezier mogen werken als consulent OZL. Veel leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs die met een ziekte geconfronteerd worden, heb ik mogen begeleiden. Wat een bijzonder werk!

Lees meer: Afscheid van Sabine

Volg ons op LinkedIn

Heb je een LinkedIn account? Volg dan ons account : Linkedin pagina OZL Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen. Via dit account houden wij iedereen, die betrokken is bij het onderwijs aan zieke leerlingen, op de hoogte van ons werk en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ziek zijn en onderwijs. 

 

 

Nieuwe huisstijl: ozl.nu

Al sinds enkele jaren vinden jullie alle informatie betreffende onze dienstverlening op de website https://www.ozl.nu
De thuisbasis van drie teams (OZL IJsselgroep, OZL Midden- en Oost-Brabant, OZL Midden- en Zuid-Limburg) die steeds meer een eenheid vormen en samen vanuit één medium en huisstijl onze dienstverlening uitdragen.

Lees meer: Nieuwe huisstijl: ozl.nu

In memoriam

In september overleed Barend de Jonge, één van onze vrijwilligers. Meneer De Jonge heeft in de afgelopen jaren veel van onze leerlingen geholpen met wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Zowel thuis bij de leerling als online. Leerlingen en consulenten OZL herinneren hem als een docent die met een duidelijke uitleg ingewikkelde lesstof toegankelijk kon maken. 

Meneer De Jonge heeft in een eerdere blog zijn verhaal verteld, lees dat hier terug. afscheid van Addie

Bijna 14 jaar heb ik met veel plezier voor OZL IJsselgroep gewerkt als consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen. Ik heb vaak gezegd, dat ik me in deze bijzondere tak van het onderwijs als een “vis in het water” voel en dat is nog steeds zo, tot de laatste werkdag. Een leerling - die door ziekte niet of nauwelijks naar school kan – thuis ondersteunen is heel zinvol.

Lees meer: afscheid van Addie