Skip to main content

Organisatie

OZL Delta is de naam voor de hele organisatie. OZL Delta bestaat uit drie regio's, te weten: OZL IJsselgroep, OZL Midden- en Oost-Brabant en OZL Midden- en Zuid-Limburg.

OZL Delta is een slanke organisatie met een teamleider die drie regio’s aanstuurt, een secretariaat en vooral veel bevlogen consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Elke regio heeft een eigen coördinator.

Organogram van OZL Delta

Bestuur

Dhr. John Hoeberichts, directeur/bestuurder van IJsselgroep, is voorzitter en penningmeester (en enige bestuurder) van OZL Delta per 1 januari 2018.

Toezicht

Het toezicht op het bestuur is in handen van de Raad van Toezicht van IJsselgroep. Het bestuur levert per kalenderjaar een bestuursverslag in bij het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).