Skip to main content
  • Begeleiden van scholen bij Verlies en Rouw

    Begeleiden van scholen bij Verlies en Rouw

Zo af en toe komen verdrietige gebeurtenissen op het pad van de consulent OZL. Dit is inherent aan ons mooie vak. Hoewel consulenten geen Verlies en Rouw begeleiders zijn, kunnen we scholen wel ondersteunen met hun hulpvragen. Bijvoorbeeld: Hoe ga ik om met het overlijden van een zieke leerling in de klas, op school, als leerkracht en als team.

Begeleiding

Wanneer een school te maken heeft met een leerling die gaat overlijden of overleden is, kan een school dus ook ondersteuning van ons vragen. Wij gaan dan met ze in gesprek, luisteren, stellen vragen en kunnen hen handreikingen bieden hoe ze met deze situatie in de klas en op school om kunnen gaan. Daarbij maken we gebruik van boeken en andere materialen die de scholen van ons kunnen lenen. Bij deze begeleiding zal ook aandacht zijn voor de broers en zussen die op de school zitten van de leerling die gaat overlijden of overleden is.
Kortom: door met scholen in gesprek te gaan proberen we maatwerk te leveren op het gebied van Verlies en Rouw.

foto 2 blog vr             foto blog vr

Geesje Schuurman, consulent bij OZL IJsselgroep en neemt deel aan de expertgroep Rouw en Verlies binnen Ziezon