Skip to main content
  • Plan van aanpak

Als je ziek bent, denkt de consulent OZL met jou en met je school mee om je zo goed mogelijk te helpen als het gaat om onderwijs. Dit resulteert vaak in een plan van aanpak.

Onderdelen plan van aanpak

Zo’n plan is voor elk kind anders. Het is volledig afgestemd op jouw situatie. In het plan van aanpak komen vaak de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Lesuitval
  • Aangepast lesrooster
  • Minder lesstof
  • Aanpassingen toetsen/examens
  • Medische handelingen
  • Kan ICT ingezet worden om het onderwijs aan jou te ondersteunen?

Mis je veel lessen op school?

Als je langdurig of ernstig ziek bent, zal je vaak niet op school zijn. Maar ook als je ziek bent, is een school verantwoordelijk voor het geven van onderwijs aan jou. Samen gaan we kijken of het voor jou misschien toch mogelijk is naar school te gaan of om op een andere manier les te krijgen. Zo geven consulenten OZL soms ook les aan huis. Ook kunnen we adviseren over de inzet van ICT, zodat je vanuit huis misschien de lessen kunt volgen. Daarnaast kunnen we overleggen met anderen, zoals de leerplicht of de jeugdarts, om met elkaar te bedenken hoe we ervoor kunnen zorgen dat je zo min mogelijk van school mist.

Is het nodig dat je een aangepast lesrooster krijgt?

Als je ziek bent, kun je soms wel naar school, maar is een hele dag teveel gevraagd. In zo’n situatie adviseren we de school om een aangepast lesrooster te maken. Samen met je ouders, school en de kennis die we hebben van de effecten van jouw ziekte, kunnen we komen tot een zo goed mogelijk passend rooster voor jou.

Is het nodig dat je minder lesstof aangeboden krijgt?

Als je wel alle vakken volgt, maar je hebt minder energie waardoor je niet al het werk aankan, adviseren we de school om minder lesstof aan te bieden. Dit betekent dat je alleen die stof doet die nodig is om de basis te beheersen.

Is het nodig om de afname van toetsen en examens aan te passen?

Als je moe bent of je kan je niet goed concentreren, kunnen je schoolprestaties afnemen. Als zieke leerling heb je wettelijk recht op 30 minuten tijdverlenging bij het maken van toetsen (leerlingen met dyslexie krijgen dit ook). Maar naast deze extra tijd zijn er ook nog andere mogelijkheden om aanpassingen te maken. Hierdoor kun je toch in een toets of examen laten zien wat je kan. Het document Op weg naar het diploma, geeft veel uitleg over de aanpassingen die er gedaan mogen worden.

Is het nodig dat er op school medische handelingen worden verricht?

Als je ziek bent, is het soms nodig dat je op school medicatie krijgt. Of je maakt gebruik van voedings- of infuuspompen. Of er moet een meting bij je gedaan worden of andere verzorgende handelingen. In dat geval is het goed dat de school een medisch protocol opstelt waarin alle afspraken staan die met de medische verzorging te maken hebben. Een consulent OZL kan hierbij helpen. Meer informatie hierover vind je hier.

ICT en KlasseContact

Dankzij ICT is er veel mogelijk: je kunt toch deelnemen aan het onderwijs en contact houden met de leerlingen uit je klas. De volgende hulpmiddelen zijn vaak belangrijk: video-interactie software, software die het gezamenlijk werken aan projecten op afstand ondersteunt, hardware die helpend is bij de voortgang van het onderwijs op afstand en KlasseContact (‘live’ in de klas).