Skip to main content

Na mijn opleiding tot onderwijzer aan de Pedagogische Academie, werkte ik enkele jaren als onderwijzer in het primair onderwijs. Daarna werkte ik 17 jaar als vakleerkracht handenarbeid op het Orthopedagogisch Centrum De Ambelt in Zwolle, in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en de school voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (ZMOK). In de avonduren studeerde ik door voor de Akte Speciaal Onderwijs (‘Master Special Educational Needs’). Daarnaast behaalde ik mijn eerste graads onderwijsbevoegdheid voor het vak handenarbeid. Sinds 2000 werk ik als consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) bij OZL Delta in de provincies Overijssel en Gelderland. In 2004 werd ik teamleider van de hele organisatie OZL Delta. Naast mijn managementtaken voor de hele organisatie, bied ik ook nog steeds zelf onderwijsondersteuning aan een aantal zieke leerlingen. Sinds 2012 ben ik voorzitter van de Hospital Organisation for Pegagogues in Europe (HOPE), de Europese koepel voor ‘hospital teachers’ (leerkrachten die werken voor chronisch en ernstig zieke leerlingen).

Ik heb altijd grote bewondering voor de veerkracht en het doorzettingsvermogen van ernstig zieke leerlingen en hun ouders. Voor de veelal zeer drukbezette scholen betekent de extra zorg voor een zieke leerling veelal ook extra werk. Gelukkig pakken veel scholen die extra zorg voor hun zieke leerlingen goed op en wil de school ook dan passend onderwijs bieden.

  • Wat je verder over mij mag weten

    In mijn vrije tijd ben ik graag bezig met hardlopen, handboekbinden, het lezen van poëzie en werken aan duurzaamheid.