Skip to main content
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)
  • Broers en zussen in en om het ziekenhuis

    Broers en zussen in en om het ziekenhuis

broers en zussen 1Op zoek naar informatie voor broertjes en zusjes (ook wel ‘brusjes’ genoemd) van zieke leerlingen kwam ik dit boek tegen en was er meteen enthousiast over.

Het is een praat-, klets-, en doeboek. Er staan verhalen in die kinderen kunnen herkennen van hun eigen situatie. Het boek helpt de brusjes te begrijpen wat er gebeurt, maar ook om erover te kunnen praten.

 

Ik zie het helemaal voor me dat dit een boek is dat van huis mee naar school gaat en andersom. Dat een leerkracht, coach, intern begeleider of wie dan ook tijd maakt om samen met een leerling in dit boekje te werken en er samen over te praten. Doordat het heen en weer gaat, kunnen ook ouders lezen wat er besproken is. En er over praten met hun kind(eren). Voor wat jongere kinderen is het belangrijk dat de tekst samen gelezen wordt, vanaf groep 6 kunnen kinderen dit zeker zelfstandig doen.

Dit boek geeft je als ouder, leerkracht, begeleider iets concreets in handen en op een speelse wijze kan je zo het gesprek aangaan met een ‘brusje’.

broers en zussen 2

Zorg voor de hele familie is duurzame zorg. Broertjes en zusjes staan vaak in de schaduw van hun zieke broer of zus en cijferen zichzelf snel weg. Er is veel aandacht voor het zieke gezinslid, naar hun gevoelens en gedachten wordt minder gevraagd.

Of ze willen hun ouders er niet mee belasten, want die zijn al zo druk of verdrietig met de situatie. Dit boek daagt kinderen uit om stil te staan bij hun emoties en aandacht te geven wat er in hun gedachten is. Door het vast te leggen kan het ook door een ander gelezen worden en dat voelt misschien veiliger dan het ‘gewoon’ uit te spreken. En het gaat over hem of haar zelf, niet de zieke broer of zus. Kinderen geven in het boek aan waarom zij het fijn vinden dat dit boek er is:

  • Omdat ik het fijn vind iets voor mezelf te hebben
  • Omdat ik me heel veel zorgen maak als hij in het ziekenhuis is en ik papa en mama dan erg mis
  • Zodat ik weet dat ik niet de enige ben die het dan heel moeilijk heeft.

1

Wat uitdagende, prikkelende vragen die in het boek gesteld worden

Het boek Broers en zussen in en om het ziekenhuis is geschreven door Anjet van Dijken en is geschreven voor het project Brussen Boost Project van Stichting Kind en Ziekenhuis. Daar kun je ook meer informatie vinden over brussen.

ISBN 978 94 014 3828 5

www.lannoocampus.nl

www.kindenziekenhuis.nl

Ook is er het Broers- en zussenboek voor & door brussen met een bijzondere broer of zus

foto broer en zussenboek 3

Judith Brakman, consulent OZL Midden- en Oost-Brabant sinds 2019