Skip to main content
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Wet Normering Topinkomens (WNT)

De Wet Normering Topinkomens (WNT) is van toepassing op Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen Delta. U treft hierbij het relevante PDF document aan: