Skip to main content
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)
  • Voortgezet Onderwijs (VO) / Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)

Heeft u te maken met een zieke leerling? Ga dan met ons in gesprek. Soms heeft een zorgcoördinator of docent voldoende aan een adviesgesprek met één van onze consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Soms is een gesprek met de ouders en de leerling gewenst of is er een plan van aanpak nodig. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) zijn deskundig en hebben veel ervaring op het gebied van onderwijs en ziek zijn. Zij denken met u mee en voorzien u graag van praktische tips en adviezen.

Adviesgesprek en plan van aanpak

Tijdens een adviesgesprek gaan de zorgcoördinator en/of docent met de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in gesprek. Over de leerling, de situatie op school, mogelijke knelpunten en verschillende oplossingsrichtingen. Vaak resulteert een gesprek in een plan van aanpak met aandacht voor de mate van verzuim, aanpassingen in het lesrooster en -programma, toetsen/examens, voorbehouden en risicovolle handelingen en de inzet van ICT.
Heeft u een vraag of wilt u in gesprek over een zieke leerling? Neem dan contact op met een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) uit uw regio.

Locatie leerling en les aan huis

Bij het opstellen van het plan van aanpak is de verblijfplaats van de leerling altijd belangrijk: is de leerling fysiek op school, thuis of in het ziekenhuis? En als dit wisselt, in welke verhouding dan? Goed om te weten dat consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) lessen aan huis kunnen organiseren. Deze didactische begeleiding kan door een consulent verzorgd worden, maar ook door een vrijwilliger met een onderwijsbevoegdheid. Uiteraard hebben beiden ervaring in het onderwijs. 

Nazorg

De dienstverlening van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) beslaat meestal een periode van 12 weken. Natuurlijk is het goed mogelijk dat er na deze periode af en toe contact is tussen de school, ouders, leerling en de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Deze nazorg betreft vaak het gebruik van de KPN Klasgenoot door de zieke leerling, een nieuwe hulpvraag voor de zieke leerling (bijvoorbeeld bij een recidief, een herziene medische diagnose of een onverwachte verslechtering van de situatie). Ook is de overstap van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs of een vastgelopen situatie van een zieke leerling reden voor contact.
Samen passende onderwijsarrangementen realiseren voor zieke leerlingen