Skip to main content
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)
  • Ouders

Heeft u een ziek kind? Dan komt er veel op u af en heeft u ongetwijfeld vragen. U kunt altijd met een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in gesprek. Soms is een goed gesprek voldoende. Soms is het goed om samen in gesprek te gaan met school. Om vervolgens tot een plan van aanpak voor uw kind te komen. Consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) zijn deskundig en hebben veel ervaring op het gebied van onderwijs en ziek zijn. Zij denken met u mee en voorzien u graag van praktische tips en adviezen.

Adviesgesprek en plan van aanpak

Gewoon even in gesprek met iemand die veel ervaring heeft met onderwijs aan zieke leerlingen. Het levert vaak veel op. Ook krijgt u een beeld van wat wij voor u kunnen doen als het gaat om de voortgang van het onderwijsproces van uw kind. U kunt kiezen voor een één op één gesprek met een consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Indien gewenst kan ook de school bij dit gesprek aanhaken. Uiteraard altijd in overleg met u.

Plan van aanpak

Om ouders, de leerling en school goed te helpen wordt er vaak een plan van aanpak gemaakt. U komt dan samen met de IB'er en/of leerkracht van de school, de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) en uw kind tot een plan van aanpak. Het doel hiervan is om een eventuele onderwijsachterstand te minimaliseren en de sociale contacten op school in stand te houden. Uw kind, de situatie op school, mogelijke knelpunten en verschillende oplossingsrichtingen worden in kaart gebracht. Het plan van aanpak gaat onder andere in op de mate van verzuim, aanpassingen in het lesrooster en -programma, toetsen/examens, voorbehouden en risicovolle handelingen en de inzet van ICT.

Verblijfplaats leerling en les aan huis

Bij het opstellen van het plan van aanpak is de verblijfplaats van uw kind van groot belang: is uw kind fysiek op school, thuis of in het ziekenhuis? En als dit wisselt, in welke verhouding dan? Voor u is het goed om te weten dat consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) lessen aan huis kunnen verzorgen. Uiteraard hebben onze consulenten een onderwijsbevoegdheid en ervaring in het onderwijs.

Nazorg

De dienstverlening van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) beslaat meestal een periode van 12 weken. Natuurlijk is het mogelijk dat er na deze periode af en toe contact is tussen de school, ouders, kind en de consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL). Deze nazorg betreft vaak het gebruik van de KPN Klasgenoot of een nieuwe hulpvraag voor uw kind (bijvoorbeeld bij een recidief, een herziene medische diagnose of een onverwachte verslechtering van de situatie). Ook is de overstap van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs of van Voortgezet Onderwijs naar een vervolgstudie of een vastgelopen situatie op school of thuis reden voor contact.
Samen voor uw kind een passend onderwijsarrangement realiseren