Skip to main content
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)
  • “Communicatietoolkid” geschreven door Ester van den Hul en Linda Goldsteen

    “Communicatietoolkid” geschreven door Ester van den Hul en Linda Goldsteen

Mede op basis van het concept Positieve Gezondheid hebben beide auteurs van “Communicatietoolkid” hun ervaringen in dit boek beschreven. Zij deden deze ervaring op tijdens trainingen aan jongeren in het kader van hun (mentale) gezondheid. Hierbij breder kijkend vanuit verschillende dimensies dan alleen naar de lichamelijke aspecten en ook aandacht schenkend aan zingeving, dagelijks functioneren, welbevinden, kwaliteit van leven en sociaal-maatschappelijke participatie.

“Communicatietoolkid” is een boek met de subtitel: “In gesprek met jongeren over hun (mentale) gezondheid”. Dit boek heeft een voorwoord van Machteld Huber, arts en oprichter van het Institute for Positive Health. Op basis van onderzoek werkte zij haar idealen uit in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en definieerde zij in 2011 opnieuw het begrip Gezondheid:
“Gezondheid is het vermogen om je aan te passen en de eigen regie te voeren,
in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.”

Onbegrepen
Wat mij in dit boek direct raakte – en ook aansprak voor ons werk als consulenten OZL – waren de woorden van Marten Klaver, voormalig neuroloog, gespecialiseerd in SOLK/ALK:
“Kijk met zachte ogen, wees niet bang,
Wees stil en luister en de deur gaat open”.
Dit is een mooi advies voor professionals – en niet in het minst voor onderwijsprofessionals – en staat in enig contrast met de verhalen die de auteurs hoorden in de vele gesprekken met jongeren, die klachten hadden en zich niet begrepen voelden. Wat met name opviel en verbazing wekte bij de auteurs – zo geven zij aan – “was dat bepaalde opmerkingen, die professionals in het verleden hadden gemaakt, waren ‘blijven hangen’. Deze opmerkingen waren uiteraard goed bedoeld, maar versterkten desondanks de negatieve spiraal waarin de jongere op dat moment zat.”

Communicatietools
Veel van deze jongeren hadden te maken met aanhoudende en onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn en vermoeidheid, waardoor zij zich vaak moesten ziekmelden, het verzuim opliep, evenals hun achterstanden in het schoolwerk. Klachten zodanig aanwezig ook, dat zij de jongeren belemmerden de dingen te kunnen doen, die zij graag zouden willen doen, samen met hun leeftijdgenoten.
Voor deze jongeren was het soms lastig de woorden te vinden, de juiste taal, om zich te kunnen uiten over hun lichamelijke en/of mentale klachten.
Door samen met deze jongeren te kijken vanuit meerdere invalshoeken, daarbij gebruik te maken van de praktische (communicatie) tools, zoals aangereikt in dit boek, ontstonden mooie gesprekken en aanknopingspunten om voor de jongeren tot bewustzijn te komen van wat er werkelijk bij hen speelde. Tegelijk is het wezenlijk je – als professional – ook bewust te zijn van je eigen basishouding, van waaruit je luistert en probeert de jongere ècht te zien, te horen en te begrijpen.

Ervaringsverhalen
Naast de praktische tools, om de jongeren te stimuleren actief te worden en zelf aan de slag te gaan, staat het boek vol van ervaringsverhalen van jongeren, die illustreren hoe deze manier van ‘in gesprek gaan’ positieve resultaten kan geven en Positieve Gezondheid kan stimuleren en bevorderen.

Maak het verschil
Onderzoek heeft laten zien, dat goede communicatie wezenlijk is in de begeleiding of behandeling van jongeren met aanhoudende en onbegrepen gezondheidsklachten.
Daarom is dit boek “geschreven voor alle (aankomende) professionals die met jongeren in gesprek willen gaan over hun (mentale) gezondheid”, zo schrijven de auteurs in hun inleiding. “We zijn ervan overtuigd dat één gesprek al een wereld van verschil kan maken. Een jongere die zich op zijn gemak en gehoord voelt en die erkenning krijgt, is al onderweg naar herstel.” Een herstel zónder medicatie, maar via open en waarachtige communicatie!

Meer informatie en bestellen
Wil je meer weten over het boek, de thema’s die aan bod komen of de auteurs? Of wil je het boek bestellen? Kijk dan op de website: www.communicatietoolkid.nl

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum / eerste druk 2021
ISBN folioboek 9789023257417
ISBN e-book 9789023258131
Prijs: € 31,50