Skip to main content
Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Evaluatieformulier OZL Midden- en Zuid-Limburg

Evaluatieformulier regio OZL Midden- en Zuid-Limburg

Alle ingevoerde e-mailadressen in dit online-evaluatieformulier ontvangen automatisch een afschrift van het door u ingestuurde formulier van regio OZL Midden- en Zuid-Limburg.

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL)

Velden met een * zijn verplicht

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gedurende enige tijd heeft bovengenoemde consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) de school ondersteuning geboden in verband met het ziek zijn van:

Ongeldige invoer

Om ervoor te zorgen dat Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen op uw wensen en behoeftes inspeelt wat betreft de ondersteuning bij zieke leerlingen, nodigen wij u via deze weg uit om de inzet van de consulent OZL te evalueren. Op deze manier kunnen wij de kwaliteit van onze begeleiding bewaken. Deze evaluatie is tevens de afsluiting van onze werkzaamheden.

Hieronder vragen we u een aantal beweringen te waarderen op een vijfpuntenschaal, lopend van helemaal oneens t/m helemaal eens.

U kunt 1 waardering per vraag kiezen.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Uw suggesties en / of opmerkingen

Ongeldige invoer

U kunt het formulier ondertekenen nadat u de ingevulde gegevens heeft gecontroleerd.Details van recensenten

Datum: .
Naam school: .
Plaats school: .
Evaluatieformulier ingevuld door: .
Email: .
Functie op school / Ouder: .
Periode onderwijsondersteuning: .
Naam consulent OZL: .
Naam leerling: .
 

Beoordelingen van verklaringen

1. De actiesnelheid van de consulent OZL na de aanmelding is goed: .
2. Het aantal contactmomenten met de consulent OZL is voldoende: .
3. De bereikbaarheid van de consulent OZL is goed: .
4. De communicatievaardigheden van de consulent OZL zijn goed: .
5. De adviezen van de consulent OZL ten aanzien van de begeleiding van de zieke leerling zijn bruikbaar: .
6. De consulent OZL heeft de school gestimuleerd om maatwerk aan de zieke leerling te bieden: .
7. De consulent OZL heeft samen met de school bijgedragen aan de continuïteit in de leerontwikkeling van de zieke leerling: .
8. De consulent OZL heeft samen met de school aandacht besteed aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de zieke leerling: .
9. Door dit begeleidingstraject heeft u meer zicht gekregen op de gewenste aanpak ten behoeve van zieke leerlingen: .
10. Indien er leerkrachten uit de vrijwilligerspool OZL betrokken zijn geweest: deze leerkracht(en) zorgden voor een waardevolle aanvulling op de onderwijsondersteuning van deze zieke leerling / uw zoon / dochter: .
 

Uw suggesties en / of opmerkingen

.

Alle ingevoerde e-mailadressen in dit online-evaluatieformulier ontvangen automatisch een afschrift van het door u ingestuurde formulier van regio OZL Midden- en Zuid- Limburg.

Wij danken u vriendelijk voor uw medewerking.